TVORBA VIDEOPREZENTÁCIÍ A E-SPOTY

Ak chcete vediet, čo spraviť pre dosiahnutie väcšieho zisku, ste na správnej ceste.

Jedným z našich cieľov je pomáhať svojim klientom pri zvyšovaní ich konkurencieschopnosti tým, že im poskytujeme poradenstvo, produkciu a postprodukciu výroby profesionálnej videoprezentácie.

Kontakt na produkciu: 0907 069 628, studio@profitplus.sk

PROJEKT PRE PODNIKATEĽSKÝ SEKTOR

  • Videoprezentácia výrobných firiem.
  • Videoprezentácia firiem v oblasti služieb.
  • Videoprezentácia firiem v oblasti cestovného ruchu, rekreácie a kúpelných služieb.

PROJEKT PRE SEKTOR SAMOSPRÁVY

  • Videoprezentácia miest, obcí a združení.

PROJEKT PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRY DVD

  • Videoprezentácia v sekcii: Múzeá a galérie.
  • Videoprezentácia v sekcii: Príroda a turistika.
  • Videoprezentácia v sekcii: Kultúra.

PHOTOSPOT

  • Podpora prezentácie partnerského subjektu.

Pre dosiahnutie maximálnej kvality a spokojnosti partnerov používame značkovú profesionálnu technológiu HD a metódy mikrodramaturgie filmovej produkcie a designu.

Naše formáty majú aj anglickú mutáciu a môžete ich použit na prezentáciu pre zahraničných partnerov, klientov alebo televízne vysielanie.
Po dohode poskytujeme aj textovú formu titulkov pre sluchovo postihnutých občanov.
   
    Zoznam firiem: Zoznam firiem     
PROFIT PLUS, s. r. o. © 2009 - 2011