ÚČTOVNÉ, DAŇOVÉ A EKONOMICKÉ PORADENSTVO

Našim klientom poskytujeme firemné poradenstvo.

Ak chcete vedieť, čo spraviť pre dosiahnutie väčšieho zisku, ste na správnej ceste.

Jedným z našich cieľov je pomáhať svojim klientom pri zvyšovaní ich konkurencieschopnosti tým, že im poskytujeme nezávislé ekonomické informácie nevyhnutné pre ich správne rozhodovanie.


ÚČTOVNÉ PORADENSTVO

 • Poradenstvo pri vedení účtovníctva vo väzbe na aktuálne daňové úpravy.
 • Zavedenie účtovných postupov pri vzniku spoločnosti.
 • Poradenstvo pri zobrazení obchodných prípadov v účtovnej knihe klienta.
 • Poradenstvo pri spracovaní konsolidovanej účtovnej závierky.

DAŇOVÉ PORADENSTVO

 • Priebežné vyhodnocovanie daňového základu pred skončením účtovného obdobia.
 • Daňová optimalizácia rozhodovania o nehnutelnostiach a o štruktúre majetku.
 • Komunikácia s daňovými úradmi, zastupovanie klienta počas daňovej kontroly.
 • Daňové plánovanie a optimalizácia základu dane.

EKONOMICKÉ PORADENSTVO

 • Vypracovanie finančných podkladov pre banky a poisťovne.
 • Poradenstvo pri tvorbe projektu pre žiadosť o úver, štrukturálne fondy EÚ, prípadne ich kompletné vypracovanie.
 • Tvorba rôznych ekonomických posudkov, finančných analýz podnikov a podobne.
   
    Zoznam firiem: Zoznam firiem     
PROFIT PLUS, s. r. o. © 2009 - 2011