DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM

ABY SME ZEFEKTÍVNILI EŠTE VIAC VAŠE INVESTÍCIE, PRINÁŠAME VÁM SILNÝ NÁSTROJ

Len spoľahlivé sledovanie zamestnancov pomôže k lepšej disciplíne a ušetrí Vám peniaze za vyplatenú mzdu, ktorá reálne nebola odpracovaná.

Pozrite si naše sysémy na novej stránke zameranej na dochádzkové a prístupové systémy: www.dochadzka.net.EVIDENCIA DOCHÁDZKY

Prečo zaviesť dochádzkový systém:

  • ušetríte financie keďže nebudete preplácať čas, ktorý zamestnanec neodpracoval
  • získate podrobný a aktuálny prehľad dochádzky Vašich zamestnancov
  • zvýšite motiváciu a zlepšíte morálku zamestnancov v práci
  • môžete vyselektovať problémových zamestnancov, a dosiahnuť najvyšší výkon práce
  • a mnoho viac.. ..na našej stránke zameranej na dochádzkové systémy

PRÍSTUPOVÝ SYSTÉM

Ochránte si priestor pred nepovoleným vstupom.

  • možnosť sledovať, kto kde kedy bol, koľko bol v priestore a iné informácie
  • každý vstúpi len tam, kde môže a len vtedy keď má dovolené
  • okamžité prehľady kto sa kde nachádza a koľko tam už je
  • a mnoho viac.. ..na našej stránke zameranej na prístupové systémy

STRAVOVACí SYSTÉM

Prinášame Vám nový a komplexnejší stravovací systém STRAVA PRO určený pre veľké firmy poskytujúce svojim zamestnancom možnosť stravovania v podnikovej jedálni. Stravovací systém PRO je koncipovaný pre čo najjednoduchšiu a najpohodlnejšiu prácu s objednávkami a výdajom stravy. Na základe dlhoročných skúseností bol vyvinutý softvér pre spracovanie stravy ktorý je súčasťou programu AttendanceProW. Objednávanie a vydávanie stravy je zabezpečované prostredníctvom moderných terminálov S980 vybavených veľkým dotykovým displejom, takže prácu s nimi zvládne aj človek bez znalosti techniky. Druhou možnosťou objednávania je prostredníctvom web rozhrania. Samotné terminály môžu byť využité súčasne na stravovací systém aj dochádzkový systém, kedy objednávací terminál vybavený kamerou slúži aj na evidenciu dochádzky. Celý systém charakterizuje obrovská modifikovateľnosť a prehľadnosť.

   
    Zoznam firiem: Zoznam firiem     
PROFIT PLUS, s. r. o. © 2009 - 2011